CHR is open, and medical travel to NYC is possible. Learn more.

x

Program donacji komórek jajowych

Prowadzony przez nas program donacji komórek jajowych jest największy i odnosi największe sukcesy na świecie. Każdego roku przeprowadzamy setki cykli donacji i posiadamy największą pulę szczegółowo przebadanych, dostępnych natychmiast dawców. W każdym momencie nasza baza dawców komórek jajowych online zawiera ponad 150 zaakceptowanych dawców komórki jajowej, znacznie więcej niż bazy większości innych ośrodków. Stale sprawdzamy istniejących dawców i każdego dnia dodajemy nowe kandydatki na dawców komórek jajowych.

Największa przebadana pula dawców

Kandydatki na dawców komórek jajowych wprowadzone do naszej bazy są zobowiązane wypełnić szczegółowy kwestionariusz, który rozpoczyna staranną procedurę oceny podań. W każdym tygodniu otrzymujemy od 30 do 50 nowych podań o wprowadzenie do bazy dawców komórki jajowej. Z tej grupy jedynie ok. połowa kandydatek jest zapraszana na osobistą rozmowę z jednym z naszych koordynatorów programu oceny oocytów. Pierwsza rozmowa z koordynatorem zazwyczaj eliminuje kolejne 10 do 20 procent kandydatek. Drugą rozmowę przeprowadza jeden z naszych lekarzy, który wykonuje badania laboratoryjne w kierunku chorób zakaźnych, uwarunkowanych genetycznie oraz pod kątem nadużywania leków. Kandydatka na dawcę jest uznawana za przygotowaną do typowania biorcy i wprowadzana do naszej bazy dawców tylko w sytuacji, gdy pomyślnie przejdzie wszystkie etapy oceny. W konsekwencji wykonywanych przez nas badań przesiewowych przyjmujemy jedynie około 25 procent kandydatek, które wyraziły zainteresowanie przyłączeniem się do naszej puli dawców komórek jajowych.

Last Updated: November 15, 2014