CHR is open, and medical travel to NYC is possible.Learn more.
Map

Program Dotyczący Przedwczesnego Starzenia Jajników

Medically reviewed by Norbert Gleicher, MD, FACOG, FACS - Written by CHR Staff - Updated on Oct 08, 2018

Zaburzenia owulacji spowodowane starzeniem się jajników

Zdrowa, dorosła kobieta jajeczkuje co 25 do 32 dni. Owulacja (jajeczkowanie) to proces dojrzewania komórek jajowych, które pozostawały „uśpione” od urodzenia. Każdego dnia życia kobiety, aż do osiągnięcia menopauzy, kilka komórek jajowych przechodzi ze stanu „uśpienia” do stanu „aktywnego”. Chociaż w okresie dzieciństwa komórki jajowe próbują stać się „aktywne”, to nie mogą one dojrzewać, ponieważ w tym czasie nie ma w organizmie hormonów stymulujących ich rozwój. Hormony pozwalające „aktywnym” komórkom dojrzewać pojawiają się w organizmie po osiągnięciu dojrzałości płciowej. Od momentu, w którym komórki zaczynają dojrzewać, rozpoczyna się między nimi współzawodnictwo o to, która z nich zostanie „tą” komórką, która ulegnie owulacji. Komórki, które rozpoczną proces dojrzewania nie mogą już z niego „zawrócić”; albo osiągną poziom dojrzałości pozwalający na owulację albo obumrą. Wszystkie problemy dotyczące opisanego tu procesu prowadzą do zaburzeń owulacji.

Starzenie się jajników jest najczęstszą przyczyną problemów z owulacją. W okresie 10 lat przed menopauzą coraz mniej komórek jajowych znajduje się w jajnikach. Sytuacja, w której ilość pozostałych komórek jajowych spadnie poniżej krytycznego poziomu, może doprowadzić do nieregularnych cykli miesiączkowych. Komórki jajowe dojrzewające w ostatniej dekadzie okresu rozrodczego mają mniejszą zdolność do zapoczątkowania prawidłowej ciąży.

Jeżeli stan podobny do menopauzy pojawia się u kobiety młodszej niż średni wiek wystąpienia menopauzy nazywamy go „przedwczesnym starzeniem jajników”. Kobiety doświadczające zaburzeń cyklu miesiączkowego spowodowanych starzeniem jajników mogą potrzebować znacznie większej ilości leków zwiększających płodność, aby uzyskać owulację. CHR prowadzi specjalny program dla osób z przedwczesnym starzeniem się jajników.

Program dotyczący przedwczesnego starzenia jajników

Jesteśmy szczególnie zainteresowani pomocą starszym kobietom w zajściu w ciążę oraz leczeniem tzw. „starzenia się jajników”. Prowadzimy również badania naukowe dotyczące tych tematów. Istotnie, kobiety starsze (w wieku powyżej 38 lat) oraz młodsze kobiety cierpiące na przedwczesne starzenie się jajników mają często trudności z zajściem w ciążę z powodu zaburzeń czynności jajników.

W wyniku naszej pracy na tym polu opracowaliśmy program, który stał się znany w społeczeństwie jako program „ostatniej szansy”. Dzięki temu, obecnie leczymy proporcjonalnie więcej „starszych jajników” niż jakiekolwiek inne ośrodki leczenia niepłodności w Stanach Zjednoczonych.

DHEA jest zachwycającą metodą terapeutyczną

Od kilku lat nasi badacze z powodzeniem wykorzystują łagodny, męski hormon, dehydroepiandrosteron (DHEA), w leczeniu kobiet ze zmniejszoną rezerwą jajnikową (ang. diminished ovarian reserve, DOR) zarówno, gdy zaburzenia funkcji jajnika wynikają z zaawansowanego wieku, jaki i przedwczesnego starzenia jajników. W badaniach dowiedliśmy, że w takiej grupie kobiet podawanie DHEA ma dość niezwykłe, korzystne działanie odmładzające czynność jajnika

Jak wynika z dotychczasowych obserwacji, DHEA nie tylko zwiększa ilość i jakość komórek jajowych dostępnych zapłodnieniu, ale także skraca czas potrzebny na leczenie niepłodności oraz zwiększa szanse na spontaniczne zapłodnienie. Dowiedliśmy także, że DHEA zmniejsza ryzyko spontanicznego poronienia, które jest szczególnie wysokie u starszych kobiet podejmujących próby zajścia w ciążę.

Pacjentka pomogła nam uświadomić sobie potencjał DHEA

Kilka lat temu, dzięki obserwacji jednej z naszych pacjentek, rozpoczęliśmy pracę nad naszymi programami leczenia wykorzystującymi DHEA.

Podczas wykonywania procedury zapłodnienia in vitro u pewnej pacjentki zauważyliśmy, że nagle znacząco zwiększyła się u niej produkcja komórek jajowych. Kiedy zbadaliśmy tę sprawę okazało się, że pacjentka zaczęła przyjmować DHEA, łagodny, męski hormon, który jest dostępny w Stanach Zjednoczonych bez recepty. Po ok. 4 miesiącach przyjmowania DHEA, jajniki 43-letniej pacjentki zaczęły zachowywać się tak, jak jajniki dwudziestolatki.

Od tego momentu stanęliśmy na czele pionierskich badań tej zachwycającej metody leczenia. CHR opublikowało kilka artykułów naukowych dokumentujących liczbę udanych ciąż, co jasno dowodzi, że DHEA jest skutecznym lekiem zwiększającym szanse zajścia w ciążę kobiet zmagających się ze starzejącymi się jajnikami.

Specjalizujemy się w leczeniu „starszych” jajników

Udokumentowany przez nas sukces terapii zawierającej DHEA oparty jest o starannie prowadzony program kontrolowanego dawkowania i planowego leczenia. Zdecydowanie odradzamy wszelkie próby przyjmowania DHEA na własną rękę.

Next
Norbert Gleicher, MD, FACOG, FACS

Norbert Gleicher, MD, FACOG, FACS

Norbert Gleicher, MD, leads CHR’s clinical and research efforts as Medical Director and Chief Scientist. A world-renowned specialist in reproductive endocrinology, Dr. Gleicher has published hundreds of peer-reviewed papers and lectured globally while keeping an active clinical career focused on ovarian aging, immunological issues and other difficult cases of infertility.