CHR is open, and medical travel to NYC is possible.Learn more.
Map

Niepłodność – przyczyny i leczenie

Medically reviewed by Norbert Gleicher, MD, FACOG, FACS - Written by CHR Staff - Updated on Nov 15, 2014

Zaburzenia owulacji

Pomimo, że wiele osób wierzy, że najczęstszą przyczyną niepłodności kobiecej jest endometrioza, z naszego doświadczenia wynika co innego. Najistotniejszą przyczyną kobiecej niepłodności wydają się być zaburzenia owulacji, w których zakłócone jest występujące co miesiąc prawidłowe uwolnienie komórki jajowej z jajników. Istnieje kilka przyczyn powodujących zaburzenia owulacji, ale najczęstszą jest zespół policystycznych jajników (PCOS, ang. polycystic ovarian syndrome). Nasz zespół posiada niemal 30-letnie doświadczenie w leczeniu kobiet z różnymi typami zaburzeń owulacji.

Niepłodność jajowodowa

Niepłodność jajowodowa jest spowodowana zaburzeniami powstałymi w wyniku zakażeń w obrębie jajowodów (zapalenie miednicy małej) lub endometriozy. Niepłodność jajowodowa często wymaga operacji naprawczej uszkodzonych jajowodów. Dr Gleicher, nasz dyrektor medyczny, opracował metodę wykorzystania cewnika przezpochwowego do leczenia niedrożności jajowodów. Od tego czasu nasz zespół osiągnął dużą biegłość w leczeniu niepłodności jajowodowej.

Endometrioza

Endometrioza poprzez szereg różnych czynników może wywierać wpływ na płodność. Może ona powodować chorobę jajowodów, wpływać na czynność jajników i jakość komórek jajowych, może wreszcie zwiększać ryzyko poronienia. Dr Gleicher jest pionierem badań nad zależnością pomiędzy endometriozą, niepłodnością i autoimmunizacją. W skrócie, dowiódł on, że procesy autoimmunizacyjne odgrywają rolę w niepłodności indukowanej endometriozą. Stąd też, podczas leczenia tego typu niepłodności, powinno się wziąć pod uwagę rolę komponentu immunologicznego. Unikalne doświadczenie, jakie dr Gleicher zdobył w dziedzinie nieprawidłowych reakcji autoimmunologicznych, może okazać się kluczowe w tej kwestii.

Niepłodność spowodowana chirurgicznie

Dzięki postępom technik zapłodnienia in vitro ilość anatomicznych czynników powodujących kobiecą niepłodność, które wymagają interwencji chirurgicznej, zmniejszyła się w ostatnich latach. Jednak nadal zdarzają się sytuacje, takie jak na przykład miomektomie (chirurgiczne usunięcie włóknistych guzów z macicy), cystektomie w obrębie jajnika (chirurgiczna resekcja torbieli jajnika) i plastyka jajowodu (chirurgiczna korekcja nieprawidłowości jajowodu), gdzie kompetentny chirurg-ginekolog może przeważyć szalę. Nasi lekarze są świetnie wyszkolonymi chirurgami ginekologicznymi i są biegli w metodach o minimalnej inwazyjności.

Niepłodność spowodowana czynnikami immunologicznymi

Kwestia, czy nieprawidłowa reakcja immunologiczna pacjentki może prowadzić do niepłodności jest wciąż kontrowersyjna. W oparciu o nasze i inne, ostatnio opublikowane wyniki badań naukowych wnioskujemy, że nieprawidłowa reakcja autoimmunologiczna może wpływać na kobiecą płodność, nawet, jeśli poza tym nieprawidłowa reakcja nie wymaga interwencji medycznej. Jako prywatna klinika płodności kładąca nacisk na badania naukowe, oferujemy Państwu wiele możliwości leczenia niepłodności spowodowanej przez czynniki immunologiczne, w oparciu o protokoły eksperymentalne zaakceptowane przez FDA.

Niepłodność spowodowana przez czynniki hormonalne

Liczne nieprawidłowości hormonalne, takie jak niedoczynność tarczycy, hiperprolaktynemia i niewydolność fazy lutealnej (niski poziom progesteronu) mogą prowadzi do niepłodności. Ponieważ nasz ośrodek, obok działalności klinicznej, kładzie duży nacisk na badania naukowe w obszarze najnowszych technologii, możemy zaoferować naszym pacjentom najnowocześniejsze metody leczenia różnych typów niepłodności o podłożu hormonalnym. Jednym z przykładów jest zastosowanie DHEA (dehydroepiandrosteronu) u kobiet ze zmniejszoną rezerwą jajnikową. Nasze badania wykazały, że DHEA zwiększa szanse na powstanie ciąży i zmniejsza odsetek poronień.

Niepłodność o nieznanej przyczynie

Kiedy lekarz mówi, że pacjent cierpi na niepłodność o nieznanej przyczynie (niepłodność idiopatyczną) oznacza to po prostu, że nie potrafi on określić przyczyny niepłodności występującej u danej pary. Może to oznaczać, że przeprowadzone badania mające na celu określenie przyczyny, nie były kompletne. Nasze doświadczenie z niepłodnością o nieznanej przyczynie sugerują, że w większości przypadków jest to niezdiagnozowana endometrioza lub niepłodność o podłożu immunologicznym. W większości przypadków wykonanie odpowiednio szerokiej diagnostyki pozwala na precyzyjne określenie przyczyn niepłodności danej pary bez odwoływania się do wymijającego pojęcia „niepłodności o nieznanej przyczynie”. Tylko precyzyjne określenie przyczyny niepłodności pozwala na celowane leczenie skutkujące urodzeniem dziecka.

Powtarzające się poronienia jako przyczyna niepłodności

Istnieje wiele możliwych przyczyn powtarzających się strat ciąż, ale około 85% wszystkich poronień jest spowodowana nieprawidłowościami chromosomalnymi. Jednakże, jeżeli pacjentka doświadcza straty ciąży po stwierdzeniu tętna płodu, bardziej prawdopodobne jest, że poronienia wynikają z nieprawidłowości autoimmunologicznych matki, niż z genetycznych nieprawidłowości płodu. Kiedy podejrzewa się, że przyczyną powtarzających się strat ciąż jest czynnik autoimmunologiczny, kluczową rolę w Państwa leczeniu może odegra szerokie doświadczenie Dr Gleichera w leczeniu zaburzeń o charakterze autoimmunologicznym. Wykorzystujemy leki o udowodnionej skuteczności, takie jak aspiryna, kortykosteroidy i heparyna, które pomagają kobietom z zaburzeniami autoimmunologicznymi bezpiecznie donosić ciążę aż do terminu porodu. Dostosowujemy dawki w zależności od indywidualnych potrzeb i odpowiedzi na leczenie.

Nasze laboratorium wspiera nowatorską pracę nad leczeniem powtarzających się poronień. Jest to jedno z najlepszych laboratoriów zajmujących się diagnostyką immunologiczną rozrodu w kraju. Dzięki temu, możemy oprzeć leczenie powtarzających się poronień na kompleksowych i szczegółowych badaniach laboratoryjnych.

Next
Norbert Gleicher, MD, FACOG, FACS

Norbert Gleicher, MD, FACOG, FACS

Norbert Gleicher, MD, leads CHR’s clinical and research efforts as Medical Director and Chief Scientist. A world-renowned specialist in reproductive endocrinology, Dr. Gleicher has published hundreds of peer-reviewed papers and lectured globally while keeping an active clinical career focused on ovarian aging, immunological issues and other difficult cases of infertility.