CHR is open, and medical travel to NYC is possible.Learn more.
Map

Wybór Płci Dziecka

Medically reviewed by Norbert Gleicher, MD, FACOG, FACS - Written by CHR Staff - Updated on Oct 08, 2018

Wybór płci dziecka – przegląd

Potrzeba wyboru płci dziecka rosła w ostatnich kilku latach, częściowo z powodu coraz większej wiedzy o chorobach o podłożu genetycznym. Ponieważ niektóre choroby genetyczne występują tylko u potomków płci męskiej, para, która jest nosicielem mutacji dla jednej z tych chorób może zdecydować o posiadaniu wyłącznie córek. Nasze możliwości oceny cech genetycznych zarodków jeszcze przed implantacją są coraz większe, i dlatego możemy wykorzystać przedimplantacyjną diagnostykę genetyczną (PGD, ang. preimplantation genetic diagnosis) do obniżenia ryzyka wystąpienia chorób dziedzicznych u dzieci.

Innym ważnym powodem, dla którego dokonuje się wyboru płci dziecka, jest zbalansowanie płci w rodzinie. Jeżeli na przykład para ma już trzech synów, może okazać się, że nie chcą oni mieć więcej dzieci, jeżeli nie będą pewni, że kolejne będzie dziewczynką. Ten rodzaj planowania płci dziecka nazywany jest „elektywnym” w przeciwieństwie do wyboru płci „ze wskazań medycznych”, który wykonywany jest w celu przeciwdziałania wystąpieniu chorób u potomstwa.

Jeżeli życzą sobie Państwo wybrać płeć dziecka, prosimy skorzystać z naszej bezpłatnej emailowej konsultacji planowania płci dziecka. Podczas tej konsultacji określimy, czy kwalifikują się Państwo do tej procedury i przedstawimy dostępne możliwości terapeutyczne.

Możliwości terapeutyczne wyboru płci dziecka

Pomimo kilku wątpliwych oświadczeń, jakie mogą Państwo znaleźć w Internecie, istnieją tylko dwie wiarygodne metody wyboru płci dziecka: sortowanie plemników pod względem chromosomów płciowych (zawierające X – żeńskie i Y – męskie) lub IVF połączone z PGD. Pomimo, że wiele klinik twierdzi, że mogą sortować nasienie względem płci, jedyną niezawodną metodą sortowania jest obecnie technika Microsort.

Microsort nie jest szeroko dostępny, ponieważ jest to jeszcze technika eksperymentalna. CHR współpracuje z IVF and Genetics Institute w Fairfax w Wirginii, który oferuje wykorzystanie techniki Microsort w badaniu klinicznym zaaprobowanym przez FDA. Ostateczne wnioski z tego badania nie są jeszcze określone, ale najnowsze doniesienia wskazują, że Microsort zwiększa szanse na urodzenie dziewczynki do około 85%. Szanse na urodzenie chłopca są nieco niższe i wynoszą około 75-80%.

Na czym polega wybór płci dziecka

IVF w połączeniu z PGD jest znacznie bardziej niezawodne w porównaniu z Microsort. W przypadku tej metody prawdopodobieństwo urodzenia dziecka o wybranej przez Państwa płci jest bliskie 100% (z uwagi na możliwość wystąpienia błędów technicznych).

W tej technice zarodki są wytwarzane z komórek jajowych i nasienia pary. Trzeciego dnia od zapłodnienia, kiedy zarodek osiągnął stadium ośmiu komórek, ostrożnie usuwamy jedną komórkę zarodka i analizujemy jej profil chromosomalny pod kątem płci. Jedynie zarodki płci wybranej przez parę zostaną przeniesione do macicy. Opisana procedura jest niezawodną metodą wyboru płci dziecka.

CHR jest jednym z pionierów połączenia IVF i PGD w celu wyboru płci dziecka. Parom spełniającym warunki oferujemy procedury wyboru płci dziecka zarówno ze wskazań medycznych jak i elektywnych. W przeciwieństwie do programów prowadzonych w innych ośrodkach procedury PGD przeprowadzamy w obrębie naszej placówki, co pozwala na bezproblemowy przebieg i dokładność zabiegu.

Kolejne etapy wyboru płci dziecka

Kolejny krok jest łatwy: aby sprawdzi czy spełniacie Państwo warunki naszego programu wystarczy wypełnić formularz emailowej konsultacji wyboru płci.

Next
Norbert Gleicher, MD, FACOG, FACS

Norbert Gleicher, MD, FACOG, FACS

Norbert Gleicher, MD, leads CHR’s clinical and research efforts as Medical Director and Chief Scientist. A world-renowned specialist in reproductive endocrinology, Dr. Gleicher has published hundreds of peer-reviewed papers and lectured globally while keeping an active clinical career focused on ovarian aging, immunological issues and other difficult cases of infertility.